Migrene og Hodepine

Migrene

migrene

 

En og samme pasient kan ha flere typer hodepine. Disse kan gå over i hverandre eller ligne på hverandre. Eksempelvis kan det starte med en spenningshodepine utløst av en hard fysisk eller psykisk belastning. Får smerten vedvare kan nakkehodepine bli neste skritt, som igjen kan utløse migrene. Et annet eksempel er pasienter med hyppig tensjonshodepine som etter hvert utvikler kronisk medikamentindusert hodepine.

Klassisk migrene

  • Anfallet starter med at blodårene i hjernen trekker seg sammen i 15-20 min. Pasienten vil da ofte få et forvarsel om at anfall er underveis i form av flimmer eller lysglimt foran øynene. Forvarsler varierer mye fra person til person og kan innebære prikking og nummenhet i arm og fot, lette lammelser, oppkast og diaré, uro og hjertebank.
  • Deretter kommer en fase med kraftig smerte i den ene halvdelen av hodet. Smertene er ofte verst i tinning, panne eller bak øynene.
  • Et anfall kan vare fra få timer til 2-3 dager og ledsages ofte av kvalme, svimmelhet og lysømfintlighet.

Vanlig migrene

  • Ved vanlig migrene kommer smertene normalt uten forvarsel som flimmer og lysglimt foran øynene
  • Hodesmerten er som regel jevnere fordelt enn ved klassisk migrene, men som regel halvsidige
  • Kvalme er mindre vanlig
  • Felles for både klassisk og vanlig migrene er overfølsomhet for lys og lyd

Kiropraktisk behandling har vist seg å kunne redusere både anfallshyppighet og –intensitet av migrene.

 

 

Hodepine er ofte ledsaget av andre symptomer som kvalme, ustøhet, tretthet, øresus og dårlig konsentrasjon. 

Hodepine er en av våre vanligste plager, og har mange og sammensatte årsaker. Mange pasienter oppsøker kiropraktoren for å finne årsaken til smertene og riktig behandling. Som regel går hodepinen over av seg selv, men noen ganger er den et tegn på noe mer alvorlig.

Forskjellige typer hodepiner

* Spenningshodepine: også kalt stresshodepine, kommer ved stress.
* Nakkehodepine: utløses ofte av ensidig bruk av nakken som for eksempel når man blir sittende med hodet i en vridd stilling over tid
* Migrene
* Hortons hodepine: også kalt clusterhodepine, et anfall av kraftig smerte i eller omkring et øye
* Tømmermenn: folkelig betegnelse på bakrus

* Er hodepinen et stort problem burde du besøke en kiropraktor.

* Generelt finnes det to forskjellig årsaker som gjør at du må besøke en kiropraktor.

* Akutt hodepine av typen du aldri har hatt før
* Vedvarende og kontinuerlig hodepine


 

Hodepine

hodepine

 

Åpningstider

  • Mondag 08.00 - 19.00
  • Tirsdag - Fredag 08.00 - 16.00
  • Lørdag og Søndag - stengt