Frossen Skulder

På engelsk heter det "frozen Shoulder" (Adhesive Capsulitis)

Leddkapselbetennelse, kapsulitt eller “frozen shoulder” deles inn i flere faser hvor den første fasen er meget smertefull.

Frossen skulder kalles også ofte skulderkapsulitt, og er en betennelse i leddhinnen som omgir skulderleddet, samt ofte i det omgivende bløtvevet. Leddhinnen klistrer seg etter hvert sammen med leddhodet, og dette resulterer i langvarige smerter og betydelig nedsatt bevegelighet i skulderen.

Frossen skulder er en svært invalidiserende tilstand, som vanligvis varer i ett til tre år. Det er imidlertid vist at enkelte kan ha symptomer i opptil ti år, men dette er sjeldent.

Hos de fleste er årsaken til frossen skulder uforklarlig. Det vil si at plagene har oppstått uten at det har vært skader eller spesielle påkjenninger på forhånd. Denne varianten kalles primær kapsulitt eller idiopatisk variant.

Frossen skulder kan også inntre etter en skade, ofte etter et fall rett på skulder eller som konsekvens av et uheldig drag på skulderen. Denne varianten kalles sekundær kapsulitt eller traumatisk variant.

Symptomer på frossen skulder

Tilstanden utvikler seg sakte og kommer snikende med smerter og stivhet i skulderleddet og ofte uten en spesiell utløsende årsak.

  • Smerter og nedsatt funksjonalitet i skulder og ofte arm. Når leddet blir strammere og stivere vil enkle bevegelser, som det å heve armen, bli vanskelig.

  • Betydelige smerter i hvile og om natta. Vanskelig for å ligge på den vonde skulderen.

  • Smertene er lokalisert til skulderen og utsiden av overarmen.

  • Noen kan oppleve strålesmerter helt ned i underarmen.

  • Sterkt nedsatt bevegelighet i skulderen. Problemer med å kle på seg og med å løfte armen over skulderhøyde.

  • Bevegeligheten er redusert i alle retninger.

  • I noen tilfeller kan man være ute av stand til å bevege skulderen i det hele tatt.

Etter en tid går smertene over av seg selv, og bevegeligheten kommer gradvis tilbake, men sykdomsforløpet kan strekke seg over flere år.

 

 

Åpningstider

  • Mondag 08.00 - 19.00
  • Tirsdag - Fredag 08.00 - 16.00
  • Lørdag og Søndag - stengt