ESWT - sjokkbølgebehandlingEn idrettsskade kan defineres som en skade som har oppstått på grunn av idrett eller fysisk aktivitet.

Jeg har i flere år arbeidet med fokusert sjokkbølgebehandling, en type sjokkbølge som trenger dypt inn i vevet og som stimulerer vev som er skadet. Denne stimuleringen setter i gang prosesser som starter gjennoppbygging av skadet vev. Det er helst kronisk lidelse denne behandlingen er best på og behandlingen gir heller ingen bivirkninger.